Vores Kompetencer

Revisor i Hjørring i Danmark

Hos RR Revision Benny Jakobsen har vi de kompentencer der er nødvendige for at kunne yde vore kunder den bedste rådgivning og service. Vi er vant til at arbejde med små og mellemstore virksomheder inden for mange brancher. Mange kunder er anparts- og aktieselskaber.

Skriv til os

[captcha_bank_text]

Vi betjener kunder over hele landet, men med hovedvægt på Nordjylland. Blandt nuværende kunder kan bl.a. nævnes:

 • Håndværkere
 • Detailforretninger
 • Vognmænd
 • Produktionsvirksomheder
 • Fiskeeksportører
 • Læger
 • Tandlæger
 • Hotel og restaurant m.fl.
 • Værksted/bilforretninger
 • Fonde og selvejende institutioner

Som kunde hos RR Revision Benny Jakobsen får du mere end blot vished for, at regnskabet overholder den gældende lovgivning og lovpligtig kvalitetssikring.

Vi planlægger vores revision således, at du skal have så stort udbytte af vores arbejde som muligt, opdager vi, at en arbejdsproces kan forenkles således at der spares penge vil der straks blive informeret.

Vi tilknytter de medarbejdere der matcher det faglige niveau, der varetager revisionen således, at der opnås indgående forståelse for den enkelte kundes forhold. Vi har altid tilknyttet en kundeansvarlig revisor – der har kendskab til den enkelte kunde – som kan besvare henvendelser og spørgsmål. Dette kendskab resulterer i, at vi kan rådgive vore kunder målrettet og individuelt og samtidig være en dynamisk sparingspartner for kunden.

Ud over den lovpligtige revision af anparts- og aktieselskaber forestår vi ligeledes andre revisionsopgaver, f.eks. revision af projektregnskaber, omsætningserklæringer m.v.

Vi tilbyder alle former for regnskabsmæssig assistance, herunder blandt andet bogføring, lønregnskab, momsregnskab m.v.

For yderligere information ring 98 92 76 00 eller send en mail

RR Revision udfører bogholderiopgaver og lønadministration for en lang række virksomheder.

Som revisionsfirma er vi underlagt en række strenge lovkrav på revisionsområdet, og er gennem den offentlige godkendelsesordning underlagt reglerne om etik, uafhængighed og tavshedspligt, ligesom vi naturligvis har tegnet de krævede forsikringer. Dette sikrer dig en beskyttelse og tryghed, som ikke er en selvfølge fra branchens øvrige leverandører af bogholderi og lønadministration.

Vi kan lave bogføringen på vores adresse, og i vores system, eller hvis det foretrækkes, kan bogføringen laves direkte i eget system på firma adressen.

Vi kan gennemgå din bogføring over nettet og overføre de nødvendige data fra din computer, når årsregnskabet skal udarbejdes. Til dette formål benytter vi programmet TeamViewer.

Hovedopgaver indenfor bogholderi og løn:

Finans og økonomistyring
Løbende bogføring af bilag samt administration, med edb-balancer der her og nu sidestilles med tilsvarende perioder i øvrige regnskabsår.

Salg

Fakturering og debitorstyring mv. (dog er vi af den opfattelse af fakturering skal ligge i virksomheden).

Køb
Kreditorstyring.

Løn
Indberetning af løn og personaleadministration i øvrigt.

Kontakt til myndigheder
Indberetning af skat og moms, statistik mv.

Vi kan hjælpe dig med en hensigtsmæssig skatteplanlægning. Vi kan fx. vurdere de skattemæssige konsekvenser af dispositioner og tiltag, som du overvejer for din virksomhed, ligesom vi kan stå for kontakten med myndigheder, hvis du ønsker det.

Vi kan rådgive dig som selvstændig erhvervsdrivende på en lang række punkter, som sikrer en optimal planlægning af skatten, bl.a.:

 • Optimal udnyttelse af virksomhedsordningen
 • Skattefri omdannelse til selskab
 • Skattefri omstrukturering (fusion, spaltning, tilførsel af aktiver, aktieombytning)
 • Sambeskatning
 • Fleksibel pensionsopsparing
 • Udskydelse af skatten ved salg af erhvervsejendomme
 • Køb og salg af virksomhed
 • Planlægning af generationsskifte
 • Udskydelse af skatten ved virksomhedsophør

Her iblandt optimering af den skattemæssige situation og skatteplanlægning både i virksomheders opstart, løbende udvikling i form af omstruktureringer og med generationsskifte.

Under Skat arbejder vi bl.a. med
Selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedsordningen
Selvangivelser for personer og selskaber
Valg af virksomhedsform (personlig virksomhed, A/S, ApS og IVS)
Sambeskatningsforhold
Skattefrie og skattepligtige omstruktureringer (fusioner, spaltninger mv)

Vi hjælper private personer med selvangivelsen bl.a omkring
Forældrekøb af lejligheder og udlejningsejendomme
Solceller

Moms og afgifter
Vi rådgiver om moms- og afgiftsrefusion, herunder momsforhold i forhold til køb og salg af varer og ydelser i udlandet, herunder EU.

Vi har desuden et godt samarbejde med Skat som vores kunder også nyder godt af.

Vi arbejder i et samfund i konstant bevægelse. Der indgås aftaler, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og handles virksomheder i et omfang, der vidner om et godt og fremtidsorienteret erhvervsliv. Her kan RR Revision tilbyde viden på en lang række forretningsområder for både mindre og større virksomheder.

Vi er vores kunders sparringspartner i forhandlinger med pengeinstitutter og andre långivere.

Vi er en servicevirksomhed, som indenfor vores fagområder tilbyder alle de ydelser, som efterspørges af personligt erhvervsdrivende, selskaber og privatpersoner.

Vi rådgiver om mange andre forhold f.eks.

 • Iværksættere
 • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
 • Budgetter
 • Økonomistyring og -opfølgning
 • Køb og salg af virksomhed
 • Investeringer og finansiering
 • Selskabsomdannelse og konvertering
 • Generationsskifte
 • Skatteplanlægning
 • Skat, moms, og afgift
 • Bo- og gaveafgiftsforhold

Vi har en stor erfaring indenfor rådgivning af iværksættere og har gennem årene oparbejdet et godt samarbejde med de lokale erhvervskunder.

Vi kan f.eks. være behjælpelig med:

 • Valg af virksomhedsform
 • Udarbejdelse af budgetter
 • Registrering af virksomhed hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen (tilmelding til moms og A-skat m.v.)
 • Oprettelse i lønsystem
 • Vejledning omkring bogføring og fakturering
 • Vejledning om personalegoder
 • Vejledning om multimedie beskatning og beskatning af fri bil
 • Tilmelding til sygedagpengeforsikring
 • Ansøgning om næringsbrev og optagelse i næringsbasen
 • Udfærdigelse af alkoholbevilling
 • Gennemgang af nødvendige forsikringer
 • Ansøgningsskema fra A-kassen
 • Samt hjælp ved diverse tilmeldinger

Planlægning af et fremtidigt generationsskifte er utroligt vigtigt. Det gælder uanset om firmaet skal overtages af børn, medarbejder eller en 3. part.

Planlægningen vedrører langt fra kun skattemæssige forhold. De “bløde” forhold er de vigtigste for, at alle der indgår i generationsskiftet er tilfreds med forløbet.

Det er vigtigt at starte generationsskiftsplanlægningen i god tid. Det skyldes at virksomhedsstrukturen skal på plads, hvilket i mange tilfælde giver nogle begrænsninger i en årrække.

Selvom man ikke går med planer om at købe, sælge eller overdrage sin virksomhed, kan det være en god ide at få virksomhedsstrukturen på plads. Det skyldes at man i mange tilfælde ser, at der dukker en interesseret køber op når man mindst venter det.

De fleste virksomheder finansieres i større eller mindre grad af eksterne finansieringskilder, som oftest pengeinstitutter og kreditforeninger.

Vi kan tilbyde assistance til at udarbejde det fornødne grundlag, der skal til for at opnå de mest favorable finansieringsvilkår og -muligheder. Beslutningsgrundlaget hos kreditgiverne består primært af budgetter, men kan også vedrøre andre forhold i og omkring virksomheden.

Investering i ejendomme kan have flere formål. Ejendomme købes både som domicil, bolig og investeringsobjekter.

Vi rådgiver både private med ejendomskøb og finansiering, samt erhvervsdrivende der overvejer investering i fast ejendom.

Vi kan tilbyde bogføring af udlejningsejendomme, og regnskabsudarbejdelse med brug af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Vi rådgiver inden for mulighederne for indbetaling af årlige beløb til ratepension, livrente og aldersopsparing i samarbejde med pengeinstitutter og pensionsselskaber.

I forbindelse med helt eller delvis virksomhedsophør er vi behjælpelig med vurdering af, at betingelserne for indbetaling af ophørspension er opfyldt samt beregning af beløbsstørrelsen for indbetaling.